• Tel: 0903 533 311
  • info@unius.sk
  • Drobného 27, 84102 Bratislava-Dúbravka

Kto sme

Už takmer 10 rokov umožňujeme našim zákazníkom venovať sa naplno svojmu podnikaniu cez vzdelávanie, sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti ekonomických právnych a spoločenských tém.

Profesionalita

Profesionalita

Našim krédom je profesionálny prístup. Prinášame aktuálne informácie a poskytujeme odborné poradenstvo. Spolupracujeme s naslovovzatými odborníkmi

Prax

Prax

Vzdelávame sa, aby sme mohli efektívne vzdelávať Vás. Plníme očakávania našich zákazníkov. Vychádzame v ústrety špeciálnym požiadavkám. Sme doma v legislatívnej džungli.

Odbornosť

Odbornosť

Pamätáme si minulosť, žijeme v prítomnosti, hľadíme do budúcnosti. Spájame Vás s odborníkmi, ktorí nájdu riešenia Vašich problémov. Vaše starosti sú našou výzvou.

0

rokov skúseností

0+

úspešných vzdelávacích aktivít

0+

spokojných účastníkov

Novinky

Vláda schválila návrh zákona o pozemkových úpravách

Zákon okrem iného umožní usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod obydliami v rómskych osídleniach. Účinnosť zmeny je naplánovaná na september 2017. Vďaka iniciatíve Úradu splnomocnenca ...

Zákon o pozemkových úpravách má pomôcť vysporiadať pozemky pod obydliami Rómov

Vláda schválila návrh zákona o pozemkových úpravách, ktorý má okrem iného umožniť vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod rómskymi obydliami. Účinnosť zmeny je naplánovaná na ...

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami

Vláda 1. marca 2017 schválila návrh zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý okrem ...

Referencie