• Tel: 0903 533 311
  • info@unius.sk
  • Drobného 27, 84102 Bratislava-Dúbravka

Naši klienti

  • View All
  • Spoločnosti
Istrochem a.s.
ZSNP Žiar nad Hronom, a.s.
Dopravoprojekt a.s.
Chemosvit, a.s.
Dôvera, a.s.
JAVYS, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Kreditstav, s.r.o.
Duslo, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Zentiva, a.s.
The Edison Consulting, spol. s r.o.
TriGranit Bratislava Management, s.r.o.
Monarflex s.r.o.
Renomia, s.r.o.
KON – RAD s.r.o.
ELV – Servis, s.r.o
SIBAMAC, a.s
Royal Press, s.r.o.
Gabor, s.r.o.
Transpetrol, a.s.
KFinance, spol. s r.o.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.