• Tel: 0903 533 311
  • info@unius.sk
  • Drobného 27, 84102 Bratislava-Dúbravka

Vláda schválila návrh zákona o pozemkových úpravách