• Tel: 0903 533 311
  • info@unius.sk
  • Drobného 27, 84102 Bratislava-Dúbravka

Zákon o pozemkových úpravách má pomôcť vysporiadať pozemky pod obydliami Rómov