• Tel: 0903 533 311
  • info@unius.sk
  • Drobného 27, 84102 Bratislava-Dúbravka

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami